January 1, 2020

2020年の目標

  • No Blame
  • No Personal
  • No Arrogance

© KeisukeYamashita 2020